Szerviz

A Scart Kft-nél vásárolt készülékekre garanciális és garanciaidőn túli szervizellátást biztosítunk. 

A javítás szervizünkben történik. A meghibásodott készüléket juttassa be a lentebb megadott címre. 

Szervizbe juttatáshoz szükséges információ

 • A garanciális kifogással érintett terméket a szervizbe annak minden, a vásárláskor megkapott tartozékával küldje be/juttassa el.
 • A szervizbe juttatás költsége Önt terheli. Ne küldjön csomagot utánvéttel, mert nem vesszük át.
 • Cím: Scart Kft, Ügyfélszolgálat 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39. Nyitva H-P 8:00-14:00

FIGYELEM!

Tapasztalataink szerint a szervizünkbe “hiba miatt” küldött készülékek mintegy 95%-a teljesen hibamentes és normálisan funkcionál - ezekben az esetekben a `hiba` egyszerű.  

Kérjük, hogy mielőtt visszaküldi a készüléket vegye elő a készülék használati útmutatóját és olvassa végig a Hibakeresés című fejezetet. Bizonyosodjon meg arról, hogy a legalapvetőbb hibaforrásokat megszüntette!

A felhasználó által leírt jelenségek mögött tehát nincs készülék meghibásodás, nincs javítandó! A leggyakoribb felhasználói hibák a következők: 

 • hibás hálózati dugaljban próbálják (amiben nincs áram), 
 • lemerült az elem vagy akku (és a készülék nem reagál), 
 • fordított polaritással tették be az elemeket, 
 • olyan elektromos hálózatban használják, mely nem védett áramszünet vagy áramingadozás ellen, így a készülék biztonsági rendszere egy pillanatnyi áramszünettől kikapcsol, 
 • az elektróda és a kábelek nincsenek teljesen összedugva és nem érintkeznek (nem indul a kezelés),
 • az elektroterápiás kezelést anélkül próbálják, hogy az elektródákat a bőrre helyeznék és kábellel csatlakoztatnák a készülékhez,  
 • továbbá nem megfelelő használat (pl. olyan programot próbálnak elindítani, ami az adott kiegészítővel nem működik), 
 • stb.

Az ilyen hibákkal kapcsolatos munka és visszaküldés nem tartozik a garanciális ellátás körébe! Amennyiben a szervizbe küldött készülék javítást nem igényel, úgy készülékenként bruttó 5000,- Ft átvizsgálási díjat számítunk fel és a visszajuttatás szállítási és utánvét költségeit is kiszámlázzuk.  

A garanciális feltételek a Scart Kft (2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.) (a továbbiakban: Scart vagy Forgalmazó) által üzemeltetett kereskedelmi portálon vásárolt, a Scart által forgalmazott termékekre vonatkoznak.

A jogszabályok szerint a fogyasztók (magánszemélyek) és vállalkozásokkal kapcsolatos garanciális feltételek eltérők lehetnek.  

Fogyasztók 

A KÉSZÜLÉKEKRE a törvényben előírt tartamú garanciát vállaljuk, melynek időtartama általában

 • a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 12 hónap,
 • a 100 000 forintnál drágább, de 250 000 forintot el nem érő eladási ár esetén 24 hónap,
 • 250 000 forint eladási ár felett 36 hónap.

Figyelem! A garancia a készülékekre vonatkozik és nem érvényes a tartozékokra, kiegészítőkre. Ezekre a termékekre is van garanciavállalás, azonban eltér a készülékétől.

 • 6 hónap garancia vonatkozik a következő termékekre: hálózati adapter, hálózati kábel, stimuláló kábel, SpO2 érzékelő, mágnestekercs, ultrahang kezelőfej, akkumulátorok
 • 3 hónap garancia vonatkozik a következő termékekre: tölthető elemek
 • Nem vonatkozik garancia az alábbi terméktípusokra: egyszer használatos anyagok, gélek, krémek, öntapadó elektródák, testfelszínnel érintkező anyagok, higiéniai termékek, stb.

Vállakozások

A KÉSZÜLÉKEKRE érvényes garancia időtartama

 • 12 hónap. 

Figyelem! A garancia a készülékekre vonatkozik és nem érvényes a tartozékokra, kiegészítőkre. Ezekre a termékekre is van garanciavállalás, azonban eltér a készülékétől.

 • 6 hónap garancia vonatkozik a következő termékekre: hálózati adapter, hálózati kábel, stimuláló kábel, SpO2 érzékelő, mágnestekercs, ultrahang kezelőfej, akkumulátorok
 • 3 hónap garancia vonatkozik a következő termékekre: tölthető elemek
 • Nem vonatkozik garancia az alábbi terméktípusokra: egyszer használatos anyagok, gélek, krémek, öntapadó elektródák, testfelszínnel érintkező anyagok, higiéniai termékek, stb.

Fontos információk

 • Az általunk kibocsátott számla egyben garancialevél is. A garanciális kötelezettségeink ettől érvényesek, nincs szüksége más dokumentumra, további `bizonyítékra`.
 • A termék számláján rögzítésre kerül a termék gyári száma. Kérjük, hogy ügyeljen arra,  hogy a készüléke gyáriszámát tartalmazó matricát megőrizze.
 • A termékre vállalt garanciaidőt a termékre vonatkozó számlán feltüntetjük.  
 • A garancia kezdete a számla kiállításának dátuma. 
 • Gyári számmal rendelkező termékkel kapcsolatos garanciális probléma esetén Önnek nem szükséges számlamásolatot vagy garancialevelet bemutatni, elegendő a termék gyári számára hivatkozni. 
 • Rendszerünkben azonosítani tudjuk a termékkel kapcsolatos adatokat és a garancia érvényességét.
 • A forgalmazott termékek többsége vonatkozásában cégünk biztosítja a garanciaidőn túli meghibásodásokra vonatkozó szervizt. 
 • A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra vagy károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a termékhez mellékelt használati útmutatót!

Garancia érvényesítését kizáró okok

 • Ha a hiba a termék nem megfelelő szállítása, tárolása, üzembe helyezése, nem szakszerű karbantartása miatt következett be;
 • Ha a termék hibája nem rendeltetésszerű vagy a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használat miatt keletkezett: nem megfelelő, nem szakszerű kezelés, mechanikai sérülés vagy egyéb külső tényező (különösen, de nem kizárólagosan: áramingadozás, extrém feszültség- vagy hőingadozás, nagyfokú szennyeződés, folyadék kerülése a termékbe - azon részébe, amely folyadékkal nem érintkezhet-, a terméknek túlzott nedvességgel történő érintkezése, tűzzel való érintkezés);
 • Ha a termékmeghibásodás oka telepítési és/vagy üzembe helyezési hiba (különösen, de nem kizárólagosan: a fali csatlakozó vagy egyéb hálózati csatlakozó földelésének hiánya, a terméknek az elektromos hálózathoz való csatlakoztatása és eltávolítása nem kikapcsolt/nem áramtalanított állapotban,) vagy tápfeszültség ingadozása;
 • Tekintet nélkül a termék jellegére a terméket ért olyan külső beavatkozások (pl.: burkolat megbontása), amelyek a forgalmazóval kapcsolatban álló személyektől (különösen, de nem kizárólagosan szerviz vagy egyéb megbízottak) eltérő, harmadik személyektől származnak;
 • A termék sorozatszámának eltávolítása vagy megváltoztatása;
 • Ha a termék hibáját elemi vagy természeti csapás okozta;
 • A Scart, mint forgalmazó nem felel a termék által tárolt adatok vagy információk elvesztéséért illetve az ennek okán a Fogyasztót ért bárminemű kárért;
 • A Scart, mint forgalmazó nem felel a biztonsági kódok/egyéb ilyen jellegű biztonsági jelszavak feloldódásáért vagy nem megfelelő működéséért, valamint az abból eredő kárért.

A vásárló (Fogyasztó) kötelezettségei:

 • Kérjük, a terméket csak megfelelő földeléssel ellátott fali csatlakozó, elektromos hálózat útján használja és a gyártócímkén és/vagy a használati utasításban feltüntetett névleges feszültéggel üzemeltesse;
 • Egyszer használatos elemeket soha ne helyezzen töltőbe!
 • Kérjük, kizárólag a készülékhez tartozó eredeti kábelt/kábeleket és tartozékokat használja;
 • A termék használati útmutatójában leírtakat kérjük tartsa be;
 • A termékhez tartozó releváns dokumentációt a jótállási idő végéig őrizze meg;

Egyéb fontos információk:

 • Az a garanciális igény elutasításra kerül, amely a termék nem megfelelő tárolásából keletkezett, különösen, de nem kizárólagosan: repedés, törés, elgörbült, leválasztott vagy hiányzó/hiányos elemek, tűzzel, folyadékkal, savval történt érintkezés nyomai;
 • Amennyiben lehetséges a terméket az eredeti (vagy ahhoz hasonló) csomagolásában küldje vissza annak érdekében, hogy a szállítás során a termék biztonsága és sértetlensége biztosított legyen;
 • Illetéktelen szerviztevékenység, konfigurációs változtatások és nem megfelelő vagy engedély nélküli szoftverek alkalmazása illetve használata mentesíti a Forgalmazót a jótállási kötelezettség alól;
 • A forgalmazó által biztosított jótállás nem érinti a Fogyasztónak a hatályos magyar jogszabályok által biztosított jogait;
 • Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

ÁRAMSZÜNET-FESZÜLTSÉG INGADOZÁS

Az áramszünet során az elektromos készülékek károsodása elsősorban a következő okokra vezethető vissza:

 • Áramszünet utáni hirtelen áramvisszatérés: Amikor az áramszolgáltatás hirtelen visszatér (pl. villámcsapás vagy áramkimaradás után), az eszközök hirtelen magas feszültséggel és árammal szembesülhetnek. Ez az esemény átterjedhet az elektromos hálózaton keresztül, ami túlfeszültséget okozhat az eszközökben, ami károsíthatja azokat.
 • Feszültség-ingadozások: Az áramszünet idején fellépő áramkimaradás vagy hirtelen visszatérés során feszültség-ingadozások fordulhatnak elő. Ezek a hirtelen változások károsíthatják az elektronikai alkatrészeket, például a kondenzátorokat vagy chip-eket az eszközökben.
 • Túlfeszültség-védelem hiánya: Ha az elektromos készülék nem rendelkezik megfelelő túlfeszültség-védelemmel, akkor az áramszünet vagy villámcsapás esetén a hálózaton jelentkező túlfeszültség könnyen károsíthatja az eszközöket.

Az áramszünetek és villámcsapások által okozott károk minimalizálása érdekében érdemes fontolóra venni az alábbi óvintézkedéseket:

 • Túlfeszültség-védelem használata: Használjon túlfeszültség-védő készülékeket a fontos elektronikai eszközök védelme érdekében.
 • Tápegység-visszatartó készülék használata: Ezek a készülékek stabilizálják a feszültséget és védelmet nyújtanak a hirtelen áramvisszatérések ellen.
 • Ki az eszközöket az áramszünet előtt vagy alatt.

Ezek az óvintézkedések segíthetnek megelőzni az elektromos készülékek áramszünet vagy villámcsapás miatti károsodását, meghibásodását.